Licytacje internetowe WOŚP Jastrzębie-Zdrój

Z licytacji internetowych uzbieraliśmy już

9672 zł
Wspieramy WOŚP JastrzebieOnline.pl

Książka "Betania"

Betania. Zabudowania dawnego ewangelickiego sanatorium dla dzieci / Betania. The buildings of former Evangelical children's sanatorium - publikacja z serii „Perły jastrzębskiej architektury”.
Trzeci album z serii „Perły jastrzębskiej architektury” został przygotowany w języku polskim i angielskim. Prezentuje unikatowe fotografie i pocztówki ukazujące zabudowania jastrzębskiego sanatorium dla dzieci ewangelickich od lat 90. XIX w. do chwili obecnej.
Promocja książki odbyła się w maju 2012 r. w Hotelu Dąbrówka.

Autor: Marcin Boratyn

Cena końcowa: 25 zł

Osoby licytujące

zo****** 25 zł
To**** 22 zł
zo****** 20 zł
To**** 16 zł

Inne aukcje

25 zł

Długopis, ołówek i książka o Jastrzębiu-Zdroju

25 zł

Czapka z logiem miasta + gadżety

25 zł

Płyta ze ścieżką dźwiękową z filmu + gratis

20 zł

Stroik przygotowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

25 zł

Voucher na balet dla dziecka

25 zł

Koszulka 20/21. Finał z podpisem Jurka Owsiaka

20 zł

Maciej Gucik "Muzykant" - płyta z autografem

25 zł

Czapka z logiem miasta + gadżety